Bewustzijnsontwikkeling en Psychodynamische therapie

Bouwen op eigen kracht en ervaring

Dat is wat psychodynamica doet en richt zich vooral op bewustwording. Enerzijds van verandering van automatische patronen, overlevingsstrategieën, niet helpende gedachten en gedragingen vanuit jou ‘snelweg’. Anderzijds maken we gebruik van je eigen hulpbronnen, kracht en kwaliteiten. Je leert voelen wat jíj wilt, om ja te zeggen tegen jezelf én dit te uiten naar de buitenwereld middels geweldloze communicatie.

Het is een mooie manier om de diepte in te gaan, waardoor ik anders werk dan de ‘gewone’ fysiotherapeut. We zetten zowel je lijf als je geest in beweging, waarbij we afstemmen op jou als totale persoon, omdat jij uniek bent. Het is zeker een mooie (tussen)oplossing voor als je op een wachtlijst staat voor een psycholoog, ggz of revalidatiecentrum. Wij werken graag samen met de huisarts, bedrijfsarts, psycholoog en de Vitaliteitsgroep.

Psychodynamische therapie werkt zowel lichaamsgericht als psychosociaal met verschillende effectieve methoden en wordt ook als zodanig erkend. Ik kan me voorstellen dat het je nu nog weinig zegt. Lees dan hieronder meer of plan een afspraak ter kennismaking om te kijken of er een klik is. Tijdens een intake wordt het vanzelf duidelijk hoe ik werk, vanuit welke visie en wat voor persoon ik ben en of dit bij je past.

Ten eerste werk ik met situaties die jij als lastig en energievretend ervaart. Ten tweede werk ik vanuit je gewoontehouding en ten derde kijk ik hoe jij oefeningen doet en hoe je ademt. Daar reageer ik op. Door deze interactie ervaar je gedachten, lichamelijke gewaarwordingen (bv. een drukkend gevoel of toename van spierspanning) en/of emoties. Ik stel je regelmatig de vraag waar je dit ervaart in je lijf, wat dit met je doet en wat dit verandert in je adembeweging. Op deze manier krijg je helderheid in jouw patronen, strategieën, jouw niet helpende gedachten en jouw persoonlijke lichamelijke spanning reactie, zodat je bewust wordt van jouw manier van reageren – Hoe doe je jouw probleem?

Hoe kun je ondanks heel vervelende lichamelijke signalen, zoals niet volledig kunnen ademen, pijnlijke spieren, onrust of hoge spanning, toch je lijf weer gaan vertrouwen? Weet dat het mogelijk is om je zenuwstelsel, brein en geest volledig te her-trainen, 100%. Je kunt herontdekken hoe je je verbindt met je lichaam. Graag laten we je ervaren wat jij kunt met jouw mogelijkheden. Het gaat om leren leven in het moment met altijd het uitgangspunt van acceptatie van jouw huidige waarneming.

Psychodynamische therapie staat dus voor een dynamische manier van werken. Dit betekent vooral leren omdenken, doen, voelen en ervaren via het lichaam in plaats van alleen praten. Hiervoor is nieuwsgierigheid, lef en jouw bereidheid nodig om alles te voelen wat er op dit moment is en dit ook echt toe te laten. Jezelf kunnen zien met zowel alle positieve kwaliteiten als je schaduwkanten. Van vermijden van moeilijke situaties en gevoelens beweeg je naar zelfontwikkeling en groei toe. Daarbij gaan we uit van jouw eigen kwaliteiten, kracht en eerdere succes ervaringen. Weten wat je wel kan en dit volledig ervaren maakt dat je voelt dat je leeft, dat je ertoe doet. Stap voor stap weer meedoen en weten waarvoor je leeft en waar je blij van wordt. Daar gaat het om en jij staat daarbij centraal!

Je leeft weer vanuit jouw ware natuur omdat je jezelf weer opnieuw hebt (uit)gevonden. Je ademt beter, kunt beter ontspannen en onthechten van gedachten en concepten die jou niet langer meer dienen. Je nachtrust verbetert, je bent energieker en je weet wat goed voor je is. Je ervaart meer vrijheid om keuzes te maken en weet wat eigenaarschap is.

In plaats van te reageren vanuit geraaktheid, emotie en vanuit jouw overlevingsstrategie, ga je voortaan reageren vanuit vrijheid vanuit jouw volwassen-ik. Voortaan zonder schuldgevoel of zonder de verplichting om jezelf als maar te moeten bewijzen en verantwoorden. Je kan het pleasen van anderen, omdat het zo hoort, of omdat je het zo hebt geleerd, vanaf nu achterwege laten. Nee zeggen tegen anderen is een ‘ja’ tegen jezelf. Leven vanuit je hart.

Samenvattend, de behandeling is gericht op ervaren, groei en ontwikkeling met als doel om piekeren, gejaagdheid en rusteloosheid om te keren. Je gaat loskomen van vaste gewoonten en leert omgaan met problemen zoals aanhoudende pijn. Je zelfcontrole en autonomie groeit.

Voor mensen met klachten waarbij je lichaam aangeeft dat het tijd is om een pas op de plaats te maken of als je veel lichamelijke klachten hebt die onverklaarbaar zijn. Het kan zijn dat je bij meerdere artsen bent geweest en zij je niet verder kunnen helpen of als allerlei ingrepen niet hebben geholpen. Heb je het gevoel dat je (lichaam) niet meer kan, dat je weinig of geen energie hebt? Kom dan langs. 

  • Burn-out
  • Klachten van hyperventilatie
  • Langdurige pijnklachten
  • Overspannenheid
  • lichamelijke klachten die niet te verklaren zijn (SOLK)
  • Slaapstoornissen
  • Vermoeidheid

U krijgt goede handvaten om je lijf te leren resetten, te ontwinden van stressreacties, zodat je beter kan functioneren – weer kunnen genieten.

ademtherapie, ontspanningstherapie en lichaamsgerichte therapie zet ik als eerste in. Andere mogelijke methoden: geweldloze communicatie, PRI (past reality integration), cognitieve gedragstherapie: RET (rationeel emotieve therapie), NLP (neurolinguistisch programmeren), Voice Dialogue, axenroos, EMDR.

Ik wil je graag inzicht geven in wat jij nodig hebt, wat je verlangens zijn en begeleiden in omdenken, doen, voelen en ervaren. Dus ik vind het belangrijk om je duidelijk te maken dat je lijf jouw tempel is, die is heilig! Behandel jezelf dus met respect, zachtheid en liefde. Je hebt maar één zekerheid: je wordt geboren met dit lijf en je sterft met dit lijf. Met dit lijf moet je het je hele leven doen; ben er zuinig op!

Het aantal sessies is afhankelijk van je probleem, vraag en je persoonlijke ontwikkeling. Zes sessies (1-1,5 uur) zijn meestal voldoende. Bij een burn-out: 6-12 sessies.

We overleggen samen welke therapie voor u geschikt is, zodat u vooraf weet of het via fysiotherapie dan wel psychosociale therapie via complementair wordt vergoed.

Vraag in de praktijk naar de voorwaarden.

Psychodynamische therapie blijft in 2023 vergoed als psychosociale therapie (code: 24504) of lichaamsgerichte therapie (code: 24513).

De aanvullende verzekeringen voor complementaire zorg/ alternatieve geneeswijze van de volgende zorgpolissen vergoeden de therapie:  CZ, Ohra, CZdirect en Nationale Nederlanden Zorg, Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO ,OZF, Menzis, PMA, Anderzorg, ONVZ, PNOzorg en VvAA , De Friesland.

Net als in 2022 ben ik registertherapeut en aangesloten bij de stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT). 

 

registertherapeut

Maak een afspraak

Neem hier direct contact met ons op voor het aanvragen van een (eerste) afspraak